Oferta

Zakład Górniczy Wierchomla

Kruszywa produkowane przez Załad Górniczy Wierchomla oraz Zakład Górniczy Huczwice, posiadają aktualne "orzeczenia o jakości kruszywa" wg obowiązujacych norm:

  • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych
  • BN-76/8952-31- "Kamień naturalny do robót regulacyjnych" / kamień łamany/
MATERIAŁ KAMIENNY GRANULACJA
Kamień łamany 63-150 mm
Tłuczeń 31,5-63 mm
Kliniec 20-31,5 mm
Kliniec 5-20 mm
Kliniec 5-40 mm
Mieszanka mineralna 0-63 mm
Mieszanka mineralna 0-31,5 mm
Kamień łamany
Ziemia z rumoszem skalnym
Inne granulacje wedlug zapotrzebowania 0-80, 0-100,
0-150..350.
Posiadamy własną bocznice kolejową, co stwarza mozliwość odbioru naszych materiałów drogą kolejową.

Zakład Górniczy Huczwice

MATERIAŁ KAMIENNY GRANULACJA
Tłuczeń 40-63 mm
Kliniec 20-40 mm
Mieszanka mineralna 0-63 mm
Mieszanka mineralna 0-20 mm
Niesort skalny/ziemny 0-200 mm