Jakość

Kruszywa przez Nas produkowane spełniają wymagania norm europejskich:

  • PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydra-ulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
  • PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych.

Certyfikaty: